Loading

Prof.Dr.

Fatih SAVAŞAN

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye Bölümü

İletişim

fsavasan@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 50 00

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Salih Ülev, Fatih Savaşan, Mervan Selçuk - Gayrimenkul Sertifikalarının İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.3 - pp.125-148 - DOI : 10.25272/j.2149-8407.2017.3.2.06 - 2017
2 Türkiye'de Yapısal Kırılmalar Altında Yolsuzluk-Ekonomik Büyüme İlişkisi - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.27 - pp.73-86 - ISSN : 1302-6658 - 2014
3 Fatih Savaşan, Mehmet Saraç and Temel Gürdal - Exploring the Demand Side Issues in Paticipation Banking in Turkey: Questionnaire Survey on Current Issues and Proposed Solutions - Afro Eurasian Studies - Vol.2 - pp.111 - 2013
4 Fatih Yardımcıoğlu, Kadriye İzgi Şahpaz, Fatih Savaşan - İş Ortamı ve İyi Yönetişim ile Milli Gelir İlişkisi: İstatiksel Bir Analiz - Abant İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.9.2 - pp.251 - ISSN : - - DOI : - - Ekim - 2013
5 Savaşan, Fatih ve Adem Aras - Sakarya’da Gelir Dağılımı ve Yoksulluk - Finans Politik & Ekonomik Yorumlar - Vol.49 - pp.73 - Haziran - 2012 - SAU
6 Savaşan, Fatih, M. Emin Altundemir ve Aziz Ulupınar - Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yollarının Nitel Araştırma Yöntemleri ile Karşılaştırılması - Maliye Dergisi - Vol.162 - pp.126 - Ocak-Haziran - 2012 - SAU
7 Savasan, Fatih; Mehmet Emin Altundemir - Corruption and Hidden Economy: Letting the Fingerprints Tell the Story - European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences - Vol.7 - pp.114 - 2007 - SAU
8 Schneider, Friedrich; Fatih Savasan - DYMIMIC Estimates of the Size of the Shadow Economies of Turkey and of Her Neighbouring Countries - International Research Journal of Finance and Economics - pp.126 - May - 2007 - SAU
9 Savasan, Fatih; Friedrich Schneider - What Determines Informal Hiring? Evidence from the Turkish Textile Sector - The Middle East Business and Economic Review - Vol.18 - pp.14 - 2006 - SAU
10 Savaşan, Fatih - Modeling the Underground Economy in Turkey: Randomized Response and MIMIC Models - The Journal of Economics - pp.49 - 2003 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Hatice Çaluk Acar ve Fatih Savaşan - Büyükşehir Belediyelerinin Eğitim Hizmetlerinin Verimlilik Analizi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK Örneği) - Maliye Araştırmaları Dergisi - Vol.1 - pp.23-44 - ISSN : 2149-5203 - 2015
2 The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary? - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.1 (1) - pp.12-19 - 2015
3 Furkan Beşel ve Fatih SavaşanFURKAN BEŞEL; FATİH SAVAŞAN; - Türkiye’de Yapısal Kırılmalar Altında Yolsuzluk-Ekonomik Büyüme İlişkisi - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.27 - pp.73-86 - ISSN : 1302 ‐ 6658 - DOI : - 2014
4 Sağbaş, İsa, N. Tolga Saruç, and Fatih Savaşan - Adalet Kriteri Açısından Tüketim Vergilerinin Yaşam Döngü Modeli ile Analizi - Tüketim ve Tüketici Araştırmaları Dergisi - Vol.32 - pp.55 - 2011 - SAU
5 Savaşan, Fatih ve Ferah Çoban - Vergi Barışından Faydalanan Mükelleflere İlişkin Ampirik Bulgular - Vergi Dünyası - 2007 - SAU
6 Savaşan, Fatih - Vergi Aflarına Mükellef Tepkisi: Türkiye’de Vergi Aflarından Kimler Faydalanıyor? - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.12 - 2006 - SAU
7 Savaşan, Fatih - Vergisel Teşviklerin Yabancı Doğrudan Yatırımlar Üzerindeki Etkisi - Mevzuat Dergisi - Vol.8 - 2006 - SAU
8 Savaşan, Fatih - Vergi Afları: Teori ve Türkiye Uygulamaları (“Vergi Barışı” Uygulama Sonuçları) - Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.8 - pp.41 - 2006 - SAU
9 Savaşan, Fatih ve İbrahim Dursun - Türkiye’de Yerel Düzeyde Politik Konjonktürel Devreler - Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.8 - pp.191 - 2006 - SAU
10 Savaşan, Fatih ve İbrahim Dursun - Ekonomik Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: İstatistiksel Bir Analiz - Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Vol.6 - pp.29 - 2006 - SAU
11 Savaşan, Fatih ve Hakkı Odabaş - Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Vol.5 - pp.1 - 2005 - SAU
12 Savaşan, Fatih ve Hakkı Odabaş - Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Vergi Denetim Elemanlarının Bakış Açısına Göre Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önleme Yolları (Ampirik Bir Çalışma) - AKÜ İİBF Dergisi - Vol.6 - pp.187 - 2004 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Savaşan, Fatih - Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışılıkla Mücadelenin Serencamı - Seta Analiz - Mart - 2011 - SAU
2 Savaşan, Fatih - Edebiyat Sosyolojisinde Son Gelişmeler - Wendy Griswold’dan çeviri, Edebiyat Sosyolojisi, Hece - 2004 - SAU
3 Savaşan, Fatih ve Şenol Duman - Eko-Politik Krizlerin Anatomisi ve Uluslararası Para Fonu’nun Rolüne Eleştirel Bir Bakış - Çerçeve - Vol.9 - pp.28 - 2001 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Savaşan, Fatih, Fatih Yardımcıoğlu ve Furkan Beşel - The Relationship between Energy Consumption and Unemployment in the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Countries: Panel Cointegration Analysis (1996-2012) - 2015
2 “Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisans Üstü Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri: Sakarya Üniversitesi Örneği” - 2015
3 “The Relationship between Energy Consumption and Unemployment in the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Countries: Panel Cointegration Analyses (1996-2012)” - 2015
4 SAVAŞAN, Fatih, Temel GÜRDAL and Mehmet SARAÇ - Participation Banks From the Perspective of “Religious” Entrepreneurs - 13-14 June 2012 - 2012 - SAU
5 Savaşan, Fatih; Temel Gürdal - Information Bias Imparted By the Hidden Economy And Its Implications On Demand-Management Policies: The Turkish Case - Jun 23-25 - 2011 - SAU
6 Dursun, Ibrahim; Fatih Savasan - Political Business Cycles at the Municipal Level: The Case of Turkey - 15-18 June - 2006 - SAU
7 Savaşan, Fatih - The Factors behind the Informality in Turkey: Evidence from the Textile Sector - 16-19 June - 2005 - SAU
8 Savasan, Fatih - Corruption and Underground Economy: Substitutes or Complements? - May 30-June 1 - 2002 - SAU
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Fatih Savaşan - Modeling the Underground Economy in Turkey: the MIMIC and Randomized Response Methods - Febr. 28-March 2 - 2002
2 Fatih Savaşan - Does Hidden Output Matter for the Dynamic Effects of Demand and Supply Disturbances? - March 14-16 - 2002
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ;FATİH SAVAŞAN; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; - SAVAŞAN, Fatih, Kadriye İZGİ ŞAHPAZ ve Tunç İNCE (2014), Vergi Denetim Birimlerindeki Değişikliğin Vergi Müfettişleri Gözüyle Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması - 2014
2 FATİH SAVAŞAN; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; TUNÇ İNCE; - Vergi Denetim Birimlerindeki Değişikliğin Vergi Müfettişleri Gözüyle Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması - 2014
3 FATİH SAVAŞAN; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; TUNÇ İNCE; - Vergi Denetim Birimlerindeki Değişikliğin Vergi Müfettişleri Gözüyle Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması - 2014
4 Fatih Savaşan, Temel Gürdal ve Mehmet Saraç - Dindar/Muhafazakar İşadamları Perspektifinden İslam Ekonomisi - 2-3 Kasım - 2011
5 Savaşan, Fatih ve Hakan Çetintaş - Kamu Sağlık-Eğitim Harcamaları ve Büyüme - 18-23 Mayıs - 2009 - SAU
6 Savaşan, Fatih ve Hakan Çetintaş - Vergi Yükü ve Vergi Kaçırma: Türkiye’de Uzun Dönem Karakteristikleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme - 11-12 Eylül - 2008 - SAU
7 Savaşan, Fatih ve İbrahim Dursun - Türkiye’de Tarım Politikalarını Yeniden Düşünmek - 11-12 Eylül - 2008 - SAU
8 Savaşan, Fatih - Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Tahminleri - 10-14 Mayıs - 2004 - SAU
9 Odabaş, Hakkı ve Fatih Savaşan - Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Avrupa Birliği Vergi Uyumlulaştırması - 10-14 Mayıs - 2004 - SAU
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Savaşan, Fatih - The Hidden Economy, Estimation, the Link with Corruption and Dynamic Effects - VDM(Verlag Dr Müller) - 2009 - SAU
2 Balcı, Asım, Fatih Savasan, Ozlem Ozkivrak - Public Economics, Public Management and Public Policy, Volume 3: Selected Proceedings of the Second International Conference on Social Sciences - SoSReS - 10-11 September - 2009 - SAU
3 Balcı, Asım, Coskun C. Aktan, Fatih Savasan - Turkey in Transition, Politics, Economics, and Society, Volume 4: Selected Proceedings of the Second International Conference on Social Sciences - SoSReS - 10-11 September - 2009 - SAU
4 Aktan, Coskun C., Fatih Savasan - Studies in Economics- Theory & Policy, Papers on Economic Growth, Environmental Economics, Labor Economics, Public Finance, International Economics, Social Choice and Game Theory - SoSReS - 21-22 August - 2008 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 FATİH SAVAŞAN; - Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi - Kitap Matbaacılık - Vol. - pp.345 - 2013
2 Savaşan, Fatih - İki Başarısızlık Arasında Kamu Ekonomisi - Trabzon: Celepler Matbaası - 2012 - SAU
3 Savaşan, Fatih - Uluslararası Göç, Kamu Maliyesi Üzerindeki Etkileri - Ankara: Gazi Kitabevi - 2007 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Fatih Savaşan - Vergilemede Adalet (Vergi Teorisi) - Anadolu Üniversitesi AÖF - pp.28 - 2012 - SAU
2 Fatih Savaşan - Vergileme ve Ekonomik Etkinlik (Vergi Teorisi) - Anadolu Üniversitesi AÖF - pp.22 - 2012 - SAU
3 Savaşan, Fatih - “2000′li Yıllarda Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Trendleri”, Türkiye’de Ekonomi ve Sosyal Politikalar, Edt. Erdal Tanas Karagöl, Meydan Yayıncılık, İstanbul, ss.111-151 - pp.111.151 - 2011 - SAU
4 Savaşan, Fatih - “2002: Daniel Kahneman ve Vernon L. Smith”, Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi - İTO Yayınları - pp.15 - 2010 - SAU
5 Savaşan, Fatih ve Şenol Duman - “G7/G8: Zirve Yoluyla Bir Uluslararası Platform”, Uluslararası Örgütler ve Türkiye - Konya: Çizgi Kitabevi - pp.24 - 2006 - SAU
6 Savaşan, Fatih - "Kayıtdışı Ekonomi ve Kalkınma", İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü - Bursa: Ekin Kitabevi - pp.46 - 2005 - SAU
7 Savaşan, Fatih - Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Saklı ve İnformal Ekonomiler", Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar - Seçkin - pp.31 - 2005 - SAU
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 Fatih Savaşan - Vergi Teorisi ve Politikası - Sakarya Üniversitesi - Eylül - 2012 - SAU
2 Fatih Savaşan - Kamu Kesimi Ekonomisi - Sakarya Üniversitesi - Eylül - 2012 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Fatih SAVAŞAN,Furkan BEŞEL - Türkiye'de Mali Şokların Makroekonomik Etkilerinin Dinamik Bir Analizi - Vol. 3000 - DOI : Devam dilekçesi bekleniyor - 2012-60-01-011 - 2012
2 Fatih SAVAŞAN,Burcu BERBEROĞLU - Türkiye-de Bireysel Emeklilik Sistemi ve vergilendirilmesi - Vol. 1500 - DOI : Durduruldu - 2009-60-01-021 - 2009
3 Fatih SAVAŞAN,Yüksel BULUT - Türk Vergi Sistemi-nde katma değer vergisinin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile uyumu - Vol. 1500 - DOI : Durduruldu - 2009-60-01-022 - 2009
4 Gelir İdaresi Başkanlığı - Kayıtdışı Ekonominin Ölçülmesi - DOI : Devam ediyor - 0
5 Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Uyum Maliyetlerinin Hesaplanması - DOI : Devam ediyor - 0
6 Fatih Savaşan, Furkan Beşel - Türkiye'de Mali Şokların Makroekonomik Etkilerinin Dinamik Bir Analizi - Vol.3000 - DOI : Devam ediyor - 2012-60-01-011 - 0
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 İsa Sağbaş, Fatih Savaşan, N. Tolga Saruç - Yaşam Döngü Modeli Kullanılarak Vergi Politikalarının Adalet ve Etkinlik Kriterleri Açısından Analizi - DOI : Tamamlandı - 5 - 2011 - SAU
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 FATİH SAVAŞAN; - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmalar Dergisi - 2014
2 Sosyoekonomi - 2011 - SAU
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 FATİH SAVAŞAN; - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - 2013
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 ICPESS 2016 Proceedings Book - 2016
2 29.Türkiye Maliye Sempozyumu Tebliğler Kitabı - 2016
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar - Vol.2 - 2012 - SAU
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.2 - 2012 - SAU
3 Sosyoekonomi - Vol.2 - 2012 - SAU
4 METU Studies in Development - Vol.2 - 2012 - SAU
5 Ege Akademik Bakış - Vol.2 - 2012 - SAU
6 Sosyoekonomi - Vol.2 - 2011 - SAU
7 Sosyoekonomi - Vol.2 - 2010 - SAU
8 Sosyoekonomi - Vol.2 - 2009 - SAU
9 Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi - 2008 - SAU
10 Sosyoekonomi - Vol.1 - 2008 - SAU
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 Yüksek Lisans ve Doktora Bursu - MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) - 2002 - SAU
2 Yüksek Lisans ve Doktora Bursu - MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) - 1994 - SAU
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 ‘Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı’ Ödülü) - TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) - Kasım - 2003 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Yolsuzluk - Ekonomik Büyüme ilişkisi : Türkiye örneği - FURKAN BEŞEL - ISSN : - Sakarya - SBE - Maliye - 2013
2 FATİH SAVAŞAN - TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK (SAKARYA İLİ KENTSEL ALAN ÖRNEĞİ) - ADEM ARAS - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2012
3 - Yolsuzluk-Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği - FURKAN BEŞEL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2012
4 ADEM ARAS - TÜRKİYE'DE GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK (SAKARYA İLİ KENTSEL ALAN ÖRNEĞİ) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - TEMMUZ - MALİYE - 2012 - SAU
5 AZİZ ULUPINAR - TÜRKİYE’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARININ KARŞILAŞTIRILMASI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - HAZİRAN - MALİYE - 2011 - SAU
6 - 2000’li Yıllarda Türkiye’de ki Gelir Dağılımının Ekonomik Analizi - ADEM ARAS - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2011
7 FATİH SAVAŞAN - TÜRK YE’DE VERG UYU MAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARININ KAR ILA TIRILMASI - AZİZ ULUPINAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2011
8 - Türkiye’de Vergi Yargısı ve Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yollarının Yargısal Çözüm Yolu ile Karşılaştırılması - AZİZ ULUPINAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2010
9 FATİH SAVAŞAN - BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ - SELÇUK ALTINSOY - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2010
10 SELÇUK ALTINSOY - BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - AĞUSTOS - MALİYE - 2010 - SAU
11 - Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri - SELÇUK ALTINSOY - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2009
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 MIDDLE EAST ECONOMIES (EN) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
3 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
4 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
5 MIDDLE EAST ECONOMIES (EN) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
6 İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
7 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
8 İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
9 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
10 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
11 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
12 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
13 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
14 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
15 DÖNEM PROJESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
16 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
17 KALKINMADA YAPISAL SORUNLAR VE DEVLET - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
18 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
19 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
20 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
22 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
23 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
24 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
25 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
26 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
27 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
28 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
29 KAMU HARCAMALARININ ANALİZİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
30 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
31 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
32 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
33 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
34 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
35 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
36 DÖNEM PROJESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2011
37 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
38 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
39 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
40 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
41 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
42 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
43 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
44 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
45 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
46 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
47 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
48 KAMU HARCAMALARININ ANALİZİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 PROJE TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
2 KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
3 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
4 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
5 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
6 KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
7 KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
8 PROJE TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
9 KAMU EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
10 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
11 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
12 KAMU EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
13 KAMU EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
14 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
15 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
16 KAMU EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
17 MALİYE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
18 KAMU EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
19 MALİYE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
20 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
21 KAMU EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
22 KAMU EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
23 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
24 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
25 KAMU EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
26 MALİYE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
27 KAMU EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
28 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
29 MESLEKİ İNGİLİZCE III - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
30 MALİYE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
31 DEVLET BORÇLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
32 MALİYE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
33 MALİYE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
34 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2010
35 KAMU EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi (Middle Eastern Congress on Politics and Society) - 2012 - SAU
2 European Public Choice Society Annual Meeting 2010 - 2010 - SAU
3 Aktan, C. Can and Fatih Savasan - Shadow Economy and Ethics - 2009 - SAU
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 İsa Sağbaş, Muhsin Kar, Fatih Savaşan, N. Tolga Saruç, Şuayp Özdemir - Maliye Alanında Proje Hazırlama Eğitimi (TÜBİTAK 2237 Programı) - 2012 - SAU
2 Mehmet Kilci, Rıfat Hisarciklıoğlu, Murat Tuncer, Ahmet Burçin Yereli, Cem Yılmaz, Mustafa Güneş, Fatih Savaşan - "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinliğin Artırılması" konulu GİB yarışmasında jüri üyeliği - 2012
3 AB'nin Krizi ve Kritiği - 2011 - SAU
4 Aktan, C. Can ve Fatih Savaşan - Kayıtdışı Ekonomi ve Etik - 2009 - SAU
5 H.H. Bayraklı, F. Savaşan, H. Odabaş, ve Y. Akyüz - Yatırımların Teşviki ve İstihdamın Artırılması (Uşak İlinin Konumu) - 2004 - SAU