Loading

Prof.Dr.

Fatih SAVAŞAN

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye Bölümü

İletişim

fsavasan@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 50 00

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ulev, S; Savasan, F; Ozdemir, M; - Do Islamic microfinance institutions affect the socio-economic development of the beneficiaries? The evidence from Turkey - INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS AND SYSTEMS - ISSN : 2514-9369 - DOI : 10.1108/IJOES-09-2021-0179 - - English - Early Access - 2022 - WOS:000797123300001
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Salih Ülev, Fatih Savaşan, Mervan Selçuk - Gayrimenkul Sertifikalarının İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.3 - pp.125-148 - DOI : 10.25272/j.2149-8407.2017.3.2.06 - 2017
2 Türkiye'de Yapısal Kırılmalar Altında Yolsuzluk-Ekonomik Büyüme İlişkisi - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.27 - pp.73-86 - ISSN : 1302-6658 - 2014
3 Fatih Savaşan, Mehmet Saraç and Temel Gürdal - Exploring the Demand Side Issues in Paticipation Banking in Turkey: Questionnaire Survey on Current Issues and Proposed Solutions - Afro Eurasian Studies - Vol.2 - pp.111 - 2013
4 Fatih Yardımcıoğlu, Kadriye İzgi Şahpaz, Fatih Savaşan - İş Ortamı ve İyi Yönetişim ile Milli Gelir İlişkisi: İstatiksel Bir Analiz - Abant İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.9.2 - pp.251 - ISSN : - - DOI : - - Ekim - 2013
5 Savaşan, Fatih ve Adem Aras - Sakarya’da Gelir Dağılımı ve Yoksulluk - Finans Politik & Ekonomik Yorumlar - Vol.49 - pp.73 - Haziran - 2012 - SAU
6 Savaşan, Fatih, M. Emin Altundemir ve Aziz Ulupınar - Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yollarının Nitel Araştırma Yöntemleri ile Karşılaştırılması - Maliye Dergisi - Vol.162 - pp.126 - Ocak-Haziran - 2012 - SAU
7 Savasan, Fatih; Mehmet Emin Altundemir - Corruption and Hidden Economy: Letting the Fingerprints Tell the Story - European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences - Vol.7 - pp.114 - 2007 - SAU
8 Schneider, Friedrich; Fatih Savasan - DYMIMIC Estimates of the Size of the Shadow Economies of Turkey and of Her Neighbouring Countries - International Research Journal of Finance and Economics - pp.126 - May - 2007 - SAU
9 Savasan, Fatih; Friedrich Schneider - What Determines Informal Hiring? Evidence from the Turkish Textile Sector - The Middle East Business and Economic Review - Vol.18 - pp.14 - 2006 - SAU
10 Savaşan, Fatih - Modeling the Underground Economy in Turkey: Randomized Response and MIMIC Models - The Journal of Economics - pp.49 - 2003 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Hatice Çaluk Acar ve Fatih Savaşan - Büyükşehir Belediyelerinin Eğitim Hizmetlerinin Verimlilik Analizi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK Örneği) - Maliye Araştırmaları Dergisi - Vol.1 - pp.23-44 - ISSN : 2149-5203 - 2015
2 The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary? - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.1 (1) - pp.12-19 - 2015
3 Furkan Beşel ve Fatih SavaşanFURKAN BEŞEL; FATİH SAVAŞAN; - Türkiye’de Yapısal Kırılmalar Altında Yolsuzluk-Ekonomik Büyüme İlişkisi - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.27 - pp.73-86 - ISSN : 1302 ‐ 6658 - DOI : - 2014
4 Sağbaş, İsa, N. Tolga Saruç, and Fatih Savaşan - Adalet Kriteri Açısından Tüketim Vergilerinin Yaşam Döngü Modeli ile Analizi - Tüketim ve Tüketici Araştırmaları Dergisi - Vol.32 - pp.55 - 2011 - SAU
5 Savaşan, Fatih ve Ferah Çoban - Vergi Barışından Faydalanan Mükelleflere İlişkin Ampirik Bulgular - Vergi Dünyası - 2007 - SAU
6 Savaşan, Fatih - Vergi Aflarına Mükellef Tepkisi: Türkiye’de Vergi Aflarından Kimler Faydalanıyor? - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.12 - 2006 - SAU
7 Savaşan, Fatih - Vergisel Teşviklerin Yabancı Doğrudan Yatırımlar Üzerindeki Etkisi - Mevzuat Dergisi - Vol.8 - 2006 - SAU
8 Savaşan, Fatih - Vergi Afları: Teori ve Türkiye Uygulamaları (“Vergi Barışı” Uygulama Sonuçları) - Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.8 - pp.41 - 2006 - SAU
9 Savaşan, Fatih ve İbrahim Dursun - Türkiye’de Yerel Düzeyde Politik Konjonktürel Devreler - Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.8 - pp.191 - 2006 - SAU
10 Savaşan, Fatih ve İbrahim Dursun - Ekonomik Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: İstatistiksel Bir Analiz - Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Vol.6 - pp.29 - 2006 - SAU
11 Savaşan, Fatih ve Hakkı Odabaş - Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Vol.5 - pp.1 - 2005 - SAU
12 Savaşan, Fatih ve Hakkı Odabaş - Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Vergi Denetim Elemanlarının Bakış Açısına Göre Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önleme Yolları (Ampirik Bir Çalışma) - AKÜ İİBF Dergisi - Vol.6 - pp.187 - 2004 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Savaşan, Fatih - Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışılıkla Mücadelenin Serencamı - Seta Analiz - Mart - 2011 - SAU
2 Savaşan, Fatih - Edebiyat Sosyolojisinde Son Gelişmeler - Wendy Griswold’dan çeviri, Edebiyat Sosyolojisi, Hece - 2004 - SAU
3 Savaşan, Fatih ve Şenol Duman - Eko-Politik Krizlerin Anatomisi ve Uluslararası Para Fonu’nun Rolüne Eleştirel Bir Bakış - Çerçeve - Vol.9 - pp.28 - 2001 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Savaşan, Fatih, Fatih Yardımcıoğlu ve Furkan Beşel - The Relationship between Energy Consumption and Unemployment in the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Countries: Panel Cointegration Analysis (1996-2012) - 2015
2 “Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisans Üstü Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri: Sakarya Üniversitesi Örneği” - 2015
3 “The Relationship between Energy Consumption and Unemployment in the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Countries: Panel Cointegration Analyses (1996-2012)” - 2015
4 SAVAŞAN, Fatih, Temel GÜRDAL and Mehmet SARAÇ - Participation Banks From the Perspective of “Religious” Entrepreneurs - 13-14 June 2012 - 2012 - SAU
5 Savaşan, Fatih; Temel Gürdal - Information Bias Imparted By the Hidden Economy And Its Implications On Demand-Management Policies: The Turkish Case - Jun 23-25 - 2011 - SAU
6 Dursun, Ibrahim; Fatih Savasan - Political Business Cycles at the Municipal Level: The Case of Turkey - 15-18 June - 2006 - SAU
7 Savaşan, Fatih - The Factors behind the Informality in Turkey: Evidence from the Textile Sector - 16-19 June - 2005 - SAU
8 Savasan, Fatih - Corruption and Underground Economy: Substitutes or Complements? - May 30-June 1 - 2002 - SAU
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Fatih Savaşan - Modeling the Underground Economy in Turkey: the MIMIC and Randomized Response Methods - Febr. 28-March 2 - 2002
2 Fatih Savaşan - Does Hidden Output Matter for the Dynamic Effects of Demand and Supply Disturbances? - March 14-16 - 2002
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ;FATİH SAVAŞAN; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; - SAVAŞAN, Fatih, Kadriye İZGİ ŞAHPAZ ve Tunç İNCE (2014), Vergi Denetim Birimlerindeki Değişikliğin Vergi Müfettişleri Gözüyle Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması - 2014
2 FATİH SAVAŞAN; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; TUNÇ İNCE; - Vergi Denetim Birimlerindeki Değişikliğin Vergi Müfettişleri Gözüyle Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması - 2014
3 FATİH SAVAŞAN; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; TUNÇ İNCE; - Vergi Denetim Birimlerindeki Değişikliğin Vergi Müfettişleri Gözüyle Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması - 2014
4 Fatih Savaşan, Temel Gürdal ve Mehmet Saraç - Dindar/Muhafazakar İşadamları Perspektifinden İslam Ekonomisi - 2-3 Kasım - 2011
5 Savaşan, Fatih ve Hakan Çetintaş - Kamu Sağlık-Eğitim Harcamaları ve Büyüme - 18-23 Mayıs - 2009 - SAU
6 Savaşan, Fatih ve Hakan Çetintaş - Vergi Yükü ve Vergi Kaçırma: Türkiye’de Uzun Dönem Karakteristikleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme - 11-12 Eylül - 2008 - SAU
7 Savaşan, Fatih ve İbrahim Dursun - Türkiye’de Tarım Politikalarını Yeniden Düşünmek - 11-12 Eylül - 2008 - SAU
8 Savaşan, Fatih - Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Tahminleri - 10-14 Mayıs - 2004 - SAU
9 Odabaş, Hakkı ve Fatih Savaşan - Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Avrupa Birliği Vergi Uyumlulaştırması - 10-14 Mayıs - 2004 - SAU
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Savaşan, Fatih - The Hidden Economy, Estimation, the Link with Corruption and Dynamic Effects - VDM(Verlag Dr Müller) - 2009 - SAU
2 Balcı, Asım, Fatih Savasan, Ozlem Ozkivrak - Public Economics, Public Management and Public Policy, Volume 3: Selected Proceedings of the Second International Conference on Social Sciences - SoSReS - 10-11 September - 2009 - SAU
3 Balcı, Asım, Coskun C. Aktan, Fatih Savasan - Turkey in Transition, Politics, Economics, and Society, Volume 4: Selected Proceedings of the Second International Conference on Social Sciences - SoSReS - 10-11 September - 2009 - SAU
4 Aktan, Coskun C., Fatih Savasan - Studies in Economics- Theory & Policy, Papers on Economic Growth, Environmental Economics, Labor Economics, Public Finance, International Economics, Social Choice and Game Theory - SoSReS - 21-22 August - 2008 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 FATİH SAVAŞAN; - Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi - Kitap Matbaacılık - Vol. - pp.345 - 2013
2 Savaşan, Fatih - İki Başarısızlık Arasında Kamu Ekonomisi - Trabzon: Celepler Matbaası - 2012 - SAU
3 Savaşan, Fatih - Uluslararası Göç, Kamu Maliyesi Üzerindeki Etkileri - Ankara: Gazi Kitabevi - 2007 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Fatih Savaşan - Vergilemede Adalet (Vergi Teorisi) - Anadolu Üniversitesi AÖF - pp.28 - 2012 - SAU
2 Fatih Savaşan - Vergileme ve Ekonomik Etkinlik (Vergi Teorisi) - Anadolu Üniversitesi AÖF - pp.22 - 2012 - SAU
3 Savaşan, Fatih - “2000′li Yıllarda Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Trendleri”, Türkiye’de Ekonomi ve Sosyal Politikalar, Edt. Erdal Tanas Karagöl, Meydan Yayıncılık, İstanbul, ss.111-151 - pp.111.151 - 2011 - SAU
4 Savaşan, Fatih - “2002: Daniel Kahneman ve Vernon L. Smith”, Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi - İTO Yayınları - pp.15 - 2010 - SAU
5 Savaşan, Fatih ve Şenol Duman - “G7/G8: Zirve Yoluyla Bir Uluslararası Platform”, Uluslararası Örgütler ve Türkiye - Konya: Çizgi Kitabevi - pp.24 - 2006 - SAU
6 Savaşan, Fatih - "Kayıtdışı Ekonomi ve Kalkınma", İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü - Bursa: Ekin Kitabevi - pp.46 - 2005 - SAU
7 Savaşan, Fatih - Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Saklı ve İnformal Ekonomiler", Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar - Seçkin - pp.31 - 2005 - SAU
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 Fatih Savaşan - Vergi Teorisi ve Politikası - Sakarya Üniversitesi - Eylül - 2012 - SAU
2 Fatih Savaşan - Kamu Kesimi Ekonomisi - Sakarya Üniversitesi - Eylül - 2012 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Fatih SAVAŞAN,Furkan BEŞEL - Türkiye'de Mali Şokların Makroekonomik Etkilerinin Dinamik Bir Analizi - Vol. 3000 - DOI : Devam dilekçesi bekleniyor - 2012-60-01-011 - 2012
2 Fatih SAVAŞAN,Burcu BERBEROĞLU - Türkiye-de Bireysel Emeklilik Sistemi ve vergilendirilmesi - Vol. 1500 - DOI : Durduruldu - 2009-60-01-021 - 2009
3 Fatih SAVAŞAN,Yüksel BULUT - Türk Vergi Sistemi-nde katma değer vergisinin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile uyumu - Vol. 1500 - DOI : Durduruldu - 2009-60-01-022 - 2009
4 Gelir İdaresi Başkanlığı - Kayıtdışı Ekonominin Ölçülmesi - DOI : Devam ediyor - 0
5 Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Uyum Maliyetlerinin Hesaplanması - DOI : Devam ediyor - 0
6 Fatih Savaşan, Furkan Beşel - Türkiye'de Mali Şokların Makroekonomik Etkilerinin Dinamik Bir Analizi - Vol.3000 - DOI : Devam ediyor - 2012-60-01-011 - 0
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 İsa Sağbaş, Fatih Savaşan, N. Tolga Saruç - Yaşam Döngü Modeli Kullanılarak Vergi Politikalarının Adalet ve Etkinlik Kriterleri Açısından Analizi - DOI : Tamamlandı - 5 - 2011 - SAU
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 FATİH SAVAŞAN; - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmalar Dergisi - 2014
2 Sosyoekonomi - 2011 - SAU
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 FATİH SAVAŞAN; - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - 2013
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 ICPESS 2016 Proceedings Book - 2016
2 29.Türkiye Maliye Sempozyumu Tebliğler Kitabı - 2016
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar - Vol.2 - 2012 - SAU
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.2 - 2012 - SAU
3 Sosyoekonomi - Vol.2 - 2012 - SAU
4 METU Studies in Development - Vol.2 - 2012 - SAU
5 Ege Akademik Bakış - Vol.2 - 2012 - SAU
6 Sosyoekonomi - Vol.2 - 2011 - SAU
7 Sosyoekonomi - Vol.2 - 2010 - SAU
8 Sosyoekonomi - Vol.2 - 2009 - SAU
9 Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi - 2008 - SAU
10 Sosyoekonomi - Vol.1 - 2008 - SAU
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 Yüksek Lisans ve Doktora Bursu - MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) - 2002 - SAU
2 Yüksek Lisans ve Doktora Bursu - MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) - 1994 - SAU
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 ‘Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı’ Ödülü) - TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) - Kasım - 2003 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Yolsuzluk - Ekonomik Büyüme ilişkisi : Türkiye örneği - FURKAN BEŞEL - ISSN : - Sakarya - SBE - Maliye - 2013
2 FATİH SAVAŞAN - TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK (SAKARYA İLİ KENTSEL ALAN ÖRNEĞİ) - ADEM ARAS - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2012
3 - Yolsuzluk-Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği - FURKAN BEŞEL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2012
4 ADEM ARAS - TÜRKİYE'DE GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK (SAKARYA İLİ KENTSEL ALAN ÖRNEĞİ) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - TEMMUZ - MALİYE - 2012 - SAU
5 AZİZ ULUPINAR - TÜRKİYE’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARININ KARŞILAŞTIRILMASI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - HAZİRAN - MALİYE - 2011 - SAU
6 - 2000’li Yıllarda Türkiye’de ki Gelir Dağılımının Ekonomik Analizi - ADEM ARAS - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2011
7 FATİH SAVAŞAN - TÜRK YE’DE VERG UYU MAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARININ KAR ILA TIRILMASI - AZİZ ULUPINAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2011
8 - Türkiye’de Vergi Yargısı ve Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yollarının Yargısal Çözüm Yolu ile Karşılaştırılması - AZİZ ULUPINAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2010
9 FATİH SAVAŞAN - BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ - SELÇUK ALTINSOY - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2010
10 SELÇUK ALTINSOY - BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - AĞUSTOS - MALİYE - 2010 - SAU
11 - Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri - SELÇUK ALTINSOY - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MALİYE - 2009
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 MIDDLE EAST ECONOMIES (EN) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
3 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
4 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
5 MIDDLE EAST ECONOMIES (EN) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
6 İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
7 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
8 İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
9 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
10 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
11 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
12 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
13 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
14 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
15 DÖNEM PROJESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
16 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
17 KALKINMADA YAPISAL SORUNLAR VE DEVLET - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
18 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
19 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
20 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
22 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
23 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
24 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
25 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
26 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
27 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
28 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
29 KAMU HARCAMALARININ ANALİZİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
30 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
31 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
32 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
33 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
34 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
35 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
36 DÖNEM PROJESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2011
37 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
38 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
39 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
40 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
41 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
42 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
43 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
44 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
45 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
46 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
47 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
48 KAMU HARCAMALARININ ANALİZİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 PROJE TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
2 KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
3 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
4 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
5 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
6 KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
7 KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
8 PROJE TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
9 KAMU EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
10 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
11 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
12 KAMU EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
13 KAMU EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
14 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
15 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
16 KAMU EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
17 MALİYE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
18 KAMU EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
19 MALİYE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
20 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
21 KAMU EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
22 KAMU EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
23 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
24 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
25 KAMU EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
26 MALİYE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
27 KAMU EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
28 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
29 MESLEKİ İNGİLİZCE III - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
30 MALİYE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
31 DEVLET BORÇLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
32 MALİYE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
33 MALİYE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
34 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2010
35 KAMU EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi (Middle Eastern Congress on Politics and Society) - 2012 - SAU
2 European Public Choice Society Annual Meeting 2010 - 2010 - SAU
3 Aktan, C. Can and Fatih Savasan - Shadow Economy and Ethics - 2009 - SAU
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 İsa Sağbaş, Muhsin Kar, Fatih Savaşan, N. Tolga Saruç, Şuayp Özdemir - Maliye Alanında Proje Hazırlama Eğitimi (TÜBİTAK 2237 Programı) - 2012 - SAU
2 Mehmet Kilci, Rıfat Hisarciklıoğlu, Murat Tuncer, Ahmet Burçin Yereli, Cem Yılmaz, Mustafa Güneş, Fatih Savaşan - "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinliğin Artırılması" konulu GİB yarışmasında jüri üyeliği - 2012
3 AB'nin Krizi ve Kritiği - 2011 - SAU
4 Aktan, C. Can ve Fatih Savaşan - Kayıtdışı Ekonomi ve Etik - 2009 - SAU
5 H.H. Bayraklı, F. Savaşan, H. Odabaş, ve Y. Akyüz - Yatırımların Teşviki ve İstihdamın Artırılması (Uşak İlinin Konumu) - 2004 - SAU
MAKALELER
GELİR EŞİTSİZLİĞİ ile MÜCADELEDE MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)
Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)
KATILIM BANKALARI İÇİN BİR İSLAMİ MİKROFİNANS PROGRAMI ÖRNEĞİ: BANGLADEŞ İSLAM BANKASI KIRSAL KALKINMA PROGRAMI
Gayrimenkul Sertifikalarının İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi
Türkiye de Kayıtdışı Ekonomi Zaman Serisi ve Panel Veri MIMIC Tahminleri
The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul Permanent or Temporary
Büyükşehir Belediyelerinin Eğitim Hizmetlerinin Verimlilik Analizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO MEK Örneği
Türkiye de Yapısal Kırılmalar Altında Yolsuzluk Ekonomik Büyüme İlişkisi
Exploring the Demand Side Issues in Participation Banking in Turkey Questionnaire Survey on Current Issues and Proposed Solutions
İŞ ORTAMI VE İYİ YÖNETİŞİM İLE MİLLİ GELİR İLİŞKİSİ İSTATİKSEL BİR ANALİZ
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yollarının Nitel Araştırma Yöntemleri ile Karşılaştırılması
Adalet Kriteri Açısından Tüketim Vergilerinin Yaşam Döngü Modeli ile Analizi
Türkiye de Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışılıkla Mücadelenin Serencamı
Vergi Barışından Faydalanan Mükelleflere İlişkin Ampirik Bulgular
DYMIMIC Estimates of the Size of the Shadow Economies of Turkey and of Her Neighbouring Countries
Corruption and Hidden Economy Letting the Fingerprints Tell the Story
Vergisel Teşviklerin Yabancı Doğrudan Yatırımlar Üzerindeki Etkisi
Vergi Aflarına Mükellef Tepkisi Türkiye de Vergi Aflarından Kimler Faydalanıyor
Ekonomik Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar İstatistiksel Bir Analiz
Türkiye de Yerel Düzeyde Politik Konjonktürel Devreler
Vergi Afları Teori ve Türkiye Uygulamaları Vergi Barışı Uygulama Sonuçları
What Determines Informal Hiring Evidence from the Turkish Textile Sector
Türkiye de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Vergi Denetim Elemanlarının Bakış Açısına Göre Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önleme Yolları Ampirik Bir Çalışma
Modeling the Underground Economy in Turkey Randomized Response and MIMIC Models
BİLDİRİLER
Toplumda İslam iktisadı ve finansı farkındalığı ve algısı
Türkiye Varlık Fonu ve İslami Finans Alanına Muhtemel Etkileri
Gayrimenkul Sertifikalarının İşleyişi ve İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi
Integrating Microfinance into the Islamic Banks: Model Proposals for Participation Banks in Turkey
Mikrokredi Uygulamaları Gelir İlişkisi Panel Veri Analizi
The Relationship between Energy Consumption and Unemployment in the Black Sea Economic Cooperation BSEC Countries Panel Cointegration Analysis 1996 2012
Yabancı Uyruklu Lisansüstü Öğrencilerin Sosyo Ekonomik Problemleri Sakarya Üniversitesi Örneği
Tax Morale: Empirical Evidence from Turkey
Türkiye’de kayıtdışı ekonomi ve vergi kaybı tahminleri
PROJELER
TA for Fight Against Informal Economy and Improvement of Administrative Capacity of the Turkish Revenue Administration
Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Tahmin Edilmesi
Yerel Kamusal Hizmetlerde Verimlilik ve Etkinlik
Türkiye’xxde Mali Şokların Makroekonomik Etkilerinin Dinamik Bir Analizi
Yaşam Döngü Modeli Kullanılarak Vergi Politikalarının Adalet ve Etkinlik Kriterleri Açısından Analizi
Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey (TYEC)